Saturday, October 12, 2013

THÀNH LẬP LÀNG BÁCH HỢP HOUSTON

Hình ảnh Làng Bách Hợp Houston mới thành lập

(từ trái qua phải) A Dũng, A Linh, Chị Mỹ Lộc (Lý Trưởng), Chị Thu, A Hùng (Tiên Chỉ), A Chính, Mado Thu Hương (mõ làng), Chị Nhân, A Hùng, A Hạnh
[Anh Chị Hoàng, Chị Ngọc Hương ở San Antonio và Chị Ất vắng mặt]


Gặp nhau đây sau bao ngày chia tay

Hát vang lên cho bỏ lúc chờ mong

Gặp nhau đây ta hát khúc ca này

Mối thâm tình thêm chứa chan mặn nồng

Cùng quây quần ta vui vui vui

Ca hát với nhau chơi chơi chơi

Rồi lên tiếng reo cười cười cười

Làm vui thú bao người người người

Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này

1,2,3,4,5

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này

5,4,3,2,1

Một, đều chân bước nhé

Hai, quây nhìn nhau đi

Ba, cầm tay chắc nhé, luôn nhớ nhau trong đời

Bốn, nhớ rằng chúng ta bốn biển Anh Em một nhà

Năm, nhớ mãi tình mình trong câu caNgày họp đầu tiên của Làng Bách Hợp Trưởng Niên Houston