Thursday, May 22, 2014

Chuyển Đổi Trang Blog Làng Bách Hợp Houston

Thông Báo

Trang Blog này sẽ ngưng hoạt động.
Tất cả tài liệu bài vở đã được chuyển sang trang Blog mới của Làng Bách Hợp Houston.
Xin vui lòng bấm vào link dưới đây:Rất mong quý Trưởng và Anh Chị Em đóng góp bài vở, ý kiến để trang Blog mỗi ngày hoàn thiện hơn.

Và hẹn gặp quý Trưởng và Anh Em Hướng Đạo tại Trại Thẳng Tiến 10

Kính Chào xiết chặt tay trái...

Hoàng Dũng.