Sunday, January 5, 2014

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG GIÊNG 2014


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
TRƯỞNG HUỲNH CẢNH THU
TRƯỞNG LÀNG ĐỔ MỸ LỘC
CHÀO ĐỜI TRONG THÁNG GIÊNG NĂM 19..
CHÚC HAI TRƯỞNG MAU.. VUI TƯƠI VÀ.. CHÓNG TÍCH CỰC
HOẠT ĐỘNG CHO PHONG TRÀO TRƯỞNG NIÊN HOUSTON
LÀNG BÁCH HỢP HOUSTON


Mời mở thiệp:
http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=4641245873551&source=jl999&utm_medium=internal_email&utm_source=pickup&utm_campaign=receivercontent