Friday, November 22, 2013

Xin tiền giúp đồng bào bão lụt Phi Luật TânKính trình các Trưởng trong Làng,

Thứ Bảy 11/23 và Chủ Nhật 11/24/2013 Trưởng Nhân, Trưởng Hoàng Dũng và Mõ Làng Mado đã đứng xin tiền ở chợ Hồng Kông 3 và số tiền quyên được khoảng $4,200.00
(Sẽ có hình trong email sau.)

Ngày Chủ Nhật sắp đến 12/1/2013 , Trưởng Hoàng Dũng có ghi tên nhóm Hướng Đạo Trưởng Niên đi bộ để quyên góp cho đồng bào bão lụt Phi luật Tân ở khuôn viên đài Saigon. Mời các Trưởng trong làng tham gia góp mặt với nhau trong ngày đó.

Ghi tên tham dự đã có Trưởng Hùng (Lý Trưởng), Trưởng Chính, Trưởng Nhân, Trưởng Hoàng Dũng, và mõ làng Mado.
Lý trưởng Mỹ Lộc đi Cali nên vắng mặt nhưng cũng đã được tường trình và hỏi ý kiến rồi.

Mong gặp lại các Trưởng.
Thân ái BTT

Mado

No comments:

Post a Comment